До уваги роботодавців малого та середнього підприємництва та фізичних осіб – підприємців, які є застрахованими особами! 18.06.2020

Постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 453 (далі – Постанова № 453), що набула чинності 06.06.2020 р., внесено Зміни до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 306. Даною Постановою визначено механізм надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавцю із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, для її виплати працівникам з якими роботодавцем оформлено  трудові  відносини  (крім осіб, які отримують пенсію) або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, у разі втрати ними частини заробітної плати або доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності.

Право на отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину мають роботодавці з числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, у тому числі фізичні особи – підприємці, які є застрахованими особами, які:

– зупинили (скоротили) діяльність через карантин;

– сплачували єдиний внесок протягом останніх 6 місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавець або фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою,  звертається до територіального органу державної служби зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності та подає наступні документи:

1) роботодавець – заяву у довільній формі, в якій, зазначається, зокрема, інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до статті 55 Господарського кодексу України та до якої додаються засвідчені роботодавцем копії підтвердних документів щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів (за 2019 рік);

фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою – заяву у довільній формі;

2) засвідчену роботодавцем/фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

3) роботодавець – відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта), в яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно із статтею 47-1 Закону України «Про зайнятість населення»;

фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою та звертається за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину – відомості щодо себе за формою згідно з Додаток 2 до Постанови № 453. У разі подання відомостей щодо себе та щодо найманих працівників фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою, подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2 Постанови № 453;

4) довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, подану роботодавцем на підставі звітних відомостей, що надаються до Пенсійного фонду України, крім фізичних осіб – підприємців, які є застрахованими особами та відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Покрокова інструкція щодо отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину

Для роботодавців (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців) за найманих працівників

Для фізичних осіб-підприємців, які є застрахованими особами, що мають найманих працівників чи не мають найманих працівників

Поділитись
Подібні новини