Оголошено старт онлайн-курсу «Як діяти далі: бізнесу про сталий розвиток» 24.07.2020
На державному рівні Україна також долучилась до глобального процесу. У вересні 2017 року було презентовано Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», а 30 вересня 2019 року Указом Президента «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» сталий розвиток було визначено як єдино можливий шлях розвитку вітчизняної економіки та суспільних інститутів, що сприятиме зростанню рівня та якості життя громадян, додержанню конституційних прав і свобод людини. Проте помилково вважати, що ця робота є виключно обов’язком влади чи уряду.Настав час бізнесу робити реальні кроки на шляху до сталого розвитку. Розпочати його варто з онлайн-курсу «Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток».

ГОЛОВНІ ТЕМИ КУРСУ:

Що таке сталий розвиток і як він впливає на бізнес? Світові тренди та досвід.
Які переваги кругової економіки?
Як виміряти екологічний слід підприємства, його продуктів і послуг?
Як інтегрувати Цілі сталого розвитку до бізнес-процесів?
Як побудувати функціональні партнерства з усіма зацікавленими сторонами?Ці та інші питання у своїх лекціях розкривають експерти онлайн-курсу. Підприємці дізнаються, як працюючи на користь планети та людства, можна отримувати переваги і для власного бізнесу.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС

Курс орієнтований на власників малого та середнього бізнесу, яких цікавить:

  • подальший розвиток бізнесу;
  • створення довгострокових цінностей;
  • позитивний соціальний та екологічний вплив;
  • розбудова функціональних партнерств з усіма зацікавленими сторонами: працівниками, споживачами, громадами тощо.

СТРУКТУРА КУРСУ

Курс складається з чотирьох модулів, у кожному з яких надано коментарі експертів, практичні поради, приклади з європейського досвіду впровадження Цілей сталого розвитку малим і середнім бізнесом.  

Модуль 1. Сталий розвиток – нове ДНК бізнесу. Глобальні тренди та споживацька криза. Сталий розвиток у Східній Європі: виклики та пріоритети ООН для малого та середнього бізнесу. Бізнес та держава: двостороння співпраця. Світовий та європейський досвід впровадження Цілей сталого розвитку малим і середнім бізнесом.

Модуль 2. Сталий бізнес – що і як? Сила інновацій у впровадженні Цілей сталого розвитку. Сталі бізнес-моделі – як побудувати свою. Лінійна vs кругова економіка. Ланцюг формування вартості та інтеграція Цілей сталого розвитку до бізнес-процесів компанії. Вимірювання екологічного сліду підприємства, його продуктів і послуг. Стале лідерство як ключ до впровадження Цілей сталого розвитку.

Модуль 3. Сталий розвиток – спільна цінність. Стейкхолдери – сучасний погляд. Сталий бізнес та інтереси громади. Роль соціального підприємництва та інвестицій впливу у розвитку громади. Довгострокове стратегічне планування. Підтримка Офісом з просування експорту представників МСБ.

Модуль 4. Партнерство у впровадженні Цілей сталого розвитку. Вертикальна та горизонтальна взаємодія задля досягнення ЦСР. Побудова сталих партнерств та пошук надійних партнерів. Публічно-приватне партнерство та його роль у досягненні Цілей сталого розвитку. Бізнес та держава – налагодження діалогу. Роль бізнесу в партнерському трикутнику «держава – бізнес – громада».

Детальна інформація 

Поділитись
Подібні новини