Відбулася презентація дослідження – щодо побудови регіональних кластерів 14.10.2022

Раді презентувати #дослідження «Експрес-аналіз компаній міста #Житомир щодо можливості вбудовування їх в кластери та рекомендації органу місцевого самоврядування щодо побудови регіональних кластерів» – https://bit.ly/3VjiUmh
Підґрунтям для виконання дослідження стала ідея, що в умовах розриву раніше існуючих виробничих і логістичних зв’язків (що викликано воєнним нападом Росії на Україну) кластеризація має всі підстави стати дієвим механізмом активізації економіки регіонів і громад України та умовою реалізації стратегій смарт-спеціалізації (тобто економічного зростання в регіоні через краще розкриття його потенціалу).
Це формує запит на виявлення спроможності формування кластерів або ідентифікації ознак їхнього зародження чи розвитку.
До таких ознак дослідники відносять:

  •  спільність інтересів підприємницьких структур;
  •  наявність мережі взаємодії;
  •  залученість підприємницьких структур, наукових закладів, органів влади;
  •  географічну близькість розташування учасників;
  •  перебування в єдиному ланцюгу вартості.

У межах регіону можуть:
– розташовуватись чимало великих компаній, які формують спеціалізацію регіональної економіки (промислові райони);
– існувати групи спільно розташованих малих та середніх підприємств, які працюють в одній галузі, вдаючись до місцевого аутсорсингу та забезпечуючи гнучкість виробничих процесів (найпростіший тип кластеру);
– розміщуватись кілька великих компаній, що співіснують з малими і середніми компаніями, виходячи за визначені географічні межі шляхом консолідації зусиль держави, бізнесу, науки, освіти у пріоритетних сферах економічної діяльності (розвинутий кластер).
В дослідженні на основі економічного паспорта міста Житомир і економічних даних Житомирського регіону (економічний, людський, технологічний, інфраструктурний, ресурсний потенціал):
проаналізовано підстави для створення кластерів;
описано світові тренди розвитку у досліджуваних секторах;
обґрунтовано підстави для потенційної інтернаціоналізації підприємств міста і регіону у міжнародні кластери;
виявлено ті компанії, які потенційно можуть увійти до кластера (на основі статис¬тичного аналізу діяльності підприємств);
оцінено роль і місце компаній Житомирщини у взаємодії в рамках потенційних кластерів;
проаналізовано потенційні ринки збуту для продукції компаній кластера;
виявлено потенційних учасників кластерів з числа іноземних компаній, які потрібно заохотити до участі в перспективних кластерах.
проведено картизацію кластерів в ІТ галузі, легкій і харчовій промисловості міста Житомир, що дозволило виявити потенціал кластеризації: напрями, перспективи діяльності та розвитку;
на основі дослідження запропоновано первинні рекомендації для органу місцевої влади міста Житомир з розвитку кластерів.

Довідкова інформація:
Дослідження виконав доктор економічних наук Володимир Панченко на спільне замовлення Житомирська Міська Рада та програми міжнародної технічної підтримки EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП, що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією GIZ Ukraine з метою створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримки інновацій та стимулювання експорту на шляху до сталого й рівномірного економічного зростання України.
Дані та зміст дослідження є виключною відповідальністю пана Панченка і не обов’язково відображають думку Європейського Союзу, уряду Німеччини, GIZ.

Поділитись
Подібні новини