МІСЬКА ПРОГРАМА ВІДШКОДУВАННЯ ВІДСОТКІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ 08.07.2021

Рішенням міської ради від 18.06.2020 № 1895 затверджено Положення “Про відшкодування суб’єктам господарювання сплачених відсотків за короткостроковими та середньостроковими кредитами, що залучені у банківських установах” зі змінами від 25.03.2021 №107 (https://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1617287148.pdf).

Розмір фінансової підтримки:

 • відшкодування 9,0% (9 базових пунктів відсоткової ставки, що визначена відповідним кредитним договором), але в будь-якому випадку до 150,0 тис. грн./рік;
 • для учасників державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» – відшкодування 2,5-3,5-4,5% відповідно, але в будь-якому випадку до 150,0 тис. грн./рік.

Форма надання фінансової підтримки – відшкодування сплачених відсотків за користування кредитами на поповнення обігових коштів, реалізацію заходів з розширення та відновлення виробничих потужностей.

Учасники

суб’єкти мікропідприємництва

 1. фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
 2. юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
 • балансова вартість активів – до 350 тисяч євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро;
 • середня кількість працівників – до 10 осіб.

суб’єкти малого підприємництва:

 1. фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
 2. юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
 • балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;
 • середня кількість працівників – до 50 осіб.

Вимоги (критерії) до учасників

 • є резидентами України, що зареєстровані в Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді;
 • перебувають на податковому обліку за основним місцем реєстрації у відповідному територіальному органі Державної податкової служби;
 • проводять свою, незаборонену чинним законодавством України, господарську діяльність не менше дванадцяти місяців;
 • не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, заборгованості перед бюджетами усіх рівнів, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Суб’єкти господарювання, яким не надається фінансова підтримка

 • є нерезидентами України;
 • є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
 • здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
 • належать до суб’єктів господарювання, що проводять господарську діяльність за видами економічної діяльності, що визначені в Додатку Б  (такі види діяльності є одним з основних видів економічної діяльності);
 • визнані банкрутами, або стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство;
 • перебувають у стадії припинення (ліквідація чи реорганізація) юридичної особи або припинення (ліквідація чи реорганізація) підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
 • під час звернення на отримання фінансової підтримки подали недостовірні відомості та документи;
 • мають заборгованість (крім, поточної) перед бюджетами усіх рівнів, до Пенсійного фонду України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та із виплати заробітної плати перед найманими працівниками;
 • отримують аналогічну за видами з інших джерел фінансову підтримку, строк надання якої не закінчився;
 • отримали фінансову підтримку або аналогічну за видами з інших джерел з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому законодавством порядку;
 • не відповідають вимогам (критеріям) учасників.

Механізм надання фінансової підтримки – через державні банки-партнери, що мають діючі програми кредитування мікропідприємництва та малого підприємництва.

Банки-партнери – АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк».

Контактна інформація для отримання консультацій

+38 (0412) 48 12 10, департамент економічного розвитку міської ради

або

+38 (094) 145 85 78, комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради

Поділитись
Подібні новини